Kleines Koi 1 x 1

             

 Kohaku            Sanke               Showa               Chagoi              Bekko

          

Ai Goromo       Aka Matsuba      Asagi              Ginrin Goshiki    Kigoi

        

 Kujaku               Kumonryu         Shusui             Platinum ogon  Kikokuryu

     

Tancho Kohaku  Tancho Goshiki  Yamabuki        Shiro Utsuri